Социалните връзки и Самоунищожението

Какво води до разпада на социалните връзки, които карат индивида, отделната личност да върши лични така и колективни актове на “Самоунищожение”?

individuals-societies

Обществото е обвързано с мрежа от социални връзки, които дават на личността усещането за част от колективна цел, по – голяма от своята собствена. Този колективизъм се изразява чрез смислена работа, такава която има значение, демократично участие, патриотизъм, както и със споделена национална вяра, цел и морална ценност.

Отделната личност в едно общество е способно на индивидуален акт на действие, но също така той участва в обществото, неговото действие е част от общото така да се каже.

Когато социалните връзки са силни, отделната личност намира здравословен баланс между инициативността и обществената си солидарност. Тези личности, индивидуалности и общество имат много ниски нива на “Самоунищожение”.

От друга страна тези общества и индивиди най податливи на “Самоунищожение” са именно тези които не притежават баланс в социалните връзки. Те са замъглени, те не съществуват.

Социалните връзки предоставят усещане за смисъл, цел, статус и достойснтво. По този начин те “отхвърлят” безсмисленото съществуване и изолирането на индивида в една общност.

Дезинтеграцията на социалните връзки вкарва индивида в дълбок психологически стрес, който довежда отделната личност и общество до собственото му унищожение. Ако трябва да бъдем точни това е “Неуправление”, държавата като институция не разбира или не иска да наложи цел, ред, морален компас наречете го както искате. Тя работи, живее на принципа “Разделяй и владей”.

Това означава че нормите които управляват обществото и образуват усещане за солидарност не функционират въобще, няма ги. Можем да го опишем като положение в, което вярата, че ако работим усърдно, спазваме закона, получим добро образование, можем да постигнем стабилност, социален статус заедно с финансова сигурност всъщност е Мираж, Не съществува.

Политическият, икономическият и корпоративният елит заедно направляват всички познати институции към по нататъшно консолидиране на тяхната власт и богатство. Всъщност именно това къса социалните връзки които държат едно общество заедно. Именно тази дейност и ако щете подривна води до “Самоунищожението”.

Социалната връзка държи обществото заедно, именно общата цел, която се следва от всички личности, индивиди тя държи отделният човек, така да се каже към живота. При всяко положение общата цел ако не друго кара индивида да загърби личната си несгода в името на общото благо.

В едно последователно и жизнено общество има неспираща обмяна на идеи и чувства, от всички към всеки и от всеки към всички, което е взаимна морална подкрепа. По този начин индивида вместо да бъде отделен, той участва в колективната енергия и взима пряко участие.

Следва продължение …

Мисълта ражда идеи!

Идеята е вечна!

Нека мисълта бъде с Теб!

cropped-nines.pngCategories: България

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: