Какво искаме!?

България е на кръстопът!

Crossroad_Sunrise-2BW-0078-L

Дали ви харесва или не, въобще не влиза в плановете на историята. Тя не се съобразява с това какво искаме ние,единствено показва резултатът от нашето лично искане и общо, така да се каже като народ. Ако сте чели поне малко от това, което съм писал, ще знаете, че аз се водя от максимата “каквото посееш това ще жънеш”. Трябва много да сме внимателни като “нация” с изборът, който ще направим в следващите няколко години, защото на старини ще оберем плодът на нашият избор и харесва ли ви или не, няма да има значение.

Няма да има значение и какво ще казвате тогава, кого ще обвинявате, дори и за какво ще се борите, защото единственото, което ще ни е останало ще е “плодът” на нашият избор, личен и общ. Защото изборът който правим, всеки един от нас, е преди всичко личен. Ние взимаме решения за нашият личен живот, но в голямата картина, ние влияем на хората около нас, в този смисъл даваме съзнателно или не съзнателно насока на хората покрай нас самите, на децата които отглеждаме, на приятели те си, колегите си.

Четох някъде тези дни, французите знаят какво искат и се борят за него, а българина още не може да формулира като общество какво всъщност иска!

Тази малка статия има за цел да даде няколко възможни избора, които можем да вземем ние като Народ, но от гледна точка на религията. Причината е, че голяма част от хората се самоопределят като религиозни, но и защото в текстовете има описано и споменато, кой какво ще получи накрая!

Една вметка.

Аз се самоопределям като крайно религиозна натура, но не споделям нито една религия. Моето виждане е, че религията е НАЧИН НА ЖИВОТ, докато религиозните форми познати на човека са по – скоро форма на контрол.

Има един текст в Библията, който описва кой какво получава в крайна сметка.

Матей глава 5 стих 1- 10:

1. Като видя народа, Той се възкачи на планината; и когато седна, учениците Му се приближиха до Него.
2. И Той, като отвори устата Си, поучаваше ги и казваше:
3. блажени бедните духом, защото тяхно е царството небесно.
4. Блажени плачещите, защото те ще се утешат.
5. Блажени кротките, защото те ще наследят земята.
6. Блажени гладните и жадните за правда, защото те ще се наситят.
7. Блажени милостивите, защото те ще бъдат помилувани.
8. Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога.
9. Блажени миротворците, защото те ще се нарекат синове Божии.
10. Блажени изгонените заради правда, защото тяхно е царството небесно.

линк към Библията

От гледна точка на един религиозен човек този текст е много интересен и си заслужава да се помисли над него!

Относно нашето настояще, Приказка за стълбата на Христо Смирненски – един от най – хубавите български текстове – е един възможен отговор.

career_crossroads

 

Мисълта ражда идеи!

Идеята е вечна!

Нека мисълта бъде с Теб!

cropped-nines.png