Рождество

Идва краят на годината и е добра идея всеки един от нас да си направи равносметка за това какво е свършил.

interfaith-tree

Вероятно на всеки един от вас са му се случили “Коледни чудеса”, точно както е във филмите!? Във всеки един случай обаче е добре да се замислим, какво всъщност е искал да ни каже Христос.

Ето една от неговите притчи, моята любима, Матей 21:33-46

33. Чуйте друга притча: имаше един човек стопанин, който насади лозе, огради го с плет, изкопа в него лин, съгради кула и, като го предаде на лозари, отиде си.
34. И когато наближи гроздобер, той изпрати слугите си при лозарите, да му приберат плодовете.
35. А лозарите, като уловиха слугите му, едного набиха, другиго убиха, а трети с камъни пребиха.
36. Пак изпрати други слуги, по-много от първите; и с тях сториха същото.
37. Най-сетне изпрати при тях сина си, като каза: ще се засрамят от сина ми.
38. Но лозарите, като видяха сина, казаха помежду си: този е наследникът; хайде да го убием и да присвоим наследството му.
39. И, като го уловиха, изведоха вън от лозето и убиха.
40. И тъй, като си дойде господарят на лозето, какво ще направи на тия лозари?
41. Отговарят Му: злодейците ще погуби зле, а лозето ще даде на други лозари, които ще му дават овреме плодовете.

42. Иисус им казва: нима не сте никога чели в Писанията: “камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла: това е от Господа, и е дивно в очите ни”?
43. Затова казвам ви, че царството Божие ще се вземе от вас и ще се даде на народ, който принася плодовете му;
44. и който падне върху тоя камък, ще се разбие; а върху когото падне, ще го смаже.
45. И като слушаха притчите Му, първосвещениците и фарисеите
 разбраха, че за тях говори,
46. и дебнеха да Го уловят, ала се побояха от народа, понеже Го имаше за пророк.

Вероятно на пръв поглед всичко е ясно, обаче лично аз не мисля точно така. В никакъв случай не казвам, че трябва да се съгласявате с мен или нещо подобно. Просто е добра идея да се замислим.

В стих 43 казва че Царството Божие ще се даде на народ, не на народи!?

Бъдете религиозни, вярващи хора, не от празник на празник да се събирате на маса. Това какво говорим не е от голямо значение, ако делата ни не отговарят на казаното. Това че честваме празници не ни прави религиозни и праведни, а само празнуващи. Весели празници!

 

Мисълта ражда идеи!

Идеята е вечна!

Нека мисълта бъде с Теб!

 

cropped-nines.png