В търсене на Истината

Дали това, което ни представят за Знание, всъщност е такова?

Your-Path-to-Truth-e1278821635549

 

Ако вземем Знанието за отправна точка, можем да разделим хората на три групи.

Първата: Хора които не знаят.

Втората : Такива които знаят малко.

Третата: Хора които знаят.

Проблемът в тази “картина” е, че всичките те, според тях самите всъщност “Знаят”!

Би трябвало да се замислим! Какво всъщност знаем, можем ли да се доверим на себе си всъщност?
Ще ви представя факт, който голямата сте приели за истина, а всъщност не е точно така или поне може да има по различен прочит от това което вие самите смятате.

Ние приемаме, че знаем или поне сме наясно Десетте Божи Заповеди!?

Всъщност Библията ги споменава на две места, като моля обърнете внимание на две неща. Първото те не са записани като Първа, Втора и т.н заповед и второ, според годината на издаване на самата Библия те може да са различни. Да различни!

ИЗХОД 20, 2 – 17

 • [20:2] Аз съм Господ, Бог твой, Който те изведох от египетската земя, от дома на робството;
 • [20:3] да нямаш други богове, освен Мене.
 • [20:4] Не си прави кумир и никакво изображение на онова, що е горе на небето, що е долу на земята, и що е във водата под земята;
 • [20:5] не им се кланяй и не им служи, защото Аз съм Господ, Бог твой, Бог ревнител, Който за греха на бащи наказвам до трета и четвърта рода децата, които Ме мразят,
 • [20:6] и Който показва милост до хилядно коляно към ония, които Ме обичат и пазят Моите заповеди.
 • [20:7] Не изговаряй напразно името на Господа, твоя Бог, защото Господ няма да остави ненаказан оногова, който изговаря името Му напразно.
 • [20:8] Помни съботния ден, за да го светиш;
 • [20:9] шест дена работи и върши (в тях) всичките си работи;
 • [20:10] а седмият ден е събота на Господа, твоя Бог: недей върши в него никаква работа ни ти, ни син ти, ни дъщеря ти, ни робът ти, ни робинята ти, ни (волът ти, ни оселът ти, нито какъвто и да е) твой добитък, нито пришълецът ти, който се намира в жилищата ти;
 • [20:11] защото в шест дена създаде Господ небето и земята, морето и всичко, що е в тях, а в седмия ден си почина; затова Господ благослови съботния ден и го освети.
 • [20:12] Почитай баща си и майка си, (за да ти бъде добре и) за да живееш дълго на земята, която Господ, Бог твой, ти дава.
 • [20:13] Не убивай.
 • [20:14] Не прелюбодействувай.
 • [20:15] Не кради.
 • [20:16] Не лъжесвидетелствувай против ближния си.
 • [20:17] Не пожелавай дома на ближния си; не пожелавай жената на ближния си, (нито нивата му) нито роба му, ни робинята му, ни вола му, ни осела му, (нито никакъв негов добитък) – нищо, което е на ближния ти.

ПЕТА КНИГА МОИСЕЕВА – ВТОРОЗАКОНИЕ 5, 7 – 22

 • [5:7] да нямаш други богове пред лицето Ми.
 • [5:8] Не си прави кумир и никакво изображение на това, що е на небето горе, и що е на земята долу, и що е във водите под земята,
 • [5:9] не им се кланяй и не им служи; защото Аз съм Господ, Бог твой, Бог ревнител, Който, за греха на бащите, наказвам до трето и четвърто поколение децата, които Ме мразят,
 • [5:10] и Който показвам милост до хиляди поколения към ония, които Ме обичат и пазят Моите заповеди.
 • [5:11] Не изговаряй напразно името на Господа, твоя Бог; защото Господ (Бог твой) няма да остави ненаказан оногова, който употребява името Му напразно.
 • [5:12] Пази съботния ден, за да го светиш, както ти е заповядал Господ, Бог твой;
 • [5:13] шест дена работи и върши всичките си работи,
 • [5:14] а седмият ден е събота на Господа, твоя Бог: не върши (в него) никаква работа, ни ти, ни син ти, ни дъщеря ти, ни робът ти, ни робинята ти, ни волът ти, ни оселът ти, нито някой твой добитък, нито пришълецът ти, който е у тебе, за да си почине робът ти и робинята ти (и оселът ти), както и ти;
 • [5:15] и помни, че (ти) беше роб в египетската земя, но Господ, Бог твой, те изведе оттам с твърда ръка и висока мишца, затова и ти заповяда Господ, Бог твой, да тачиш съботния ден (и свето да го пазиш).
 • [5:16] Почитай баща си и майка си, както ти заповяда Господ, Бог твой, за да живееш дълго и да ти бъде добре в оная земя, която ти дава Господ, Бог твой.
 • [5:17] Не убивай.
 • [5:18] Не прелюбодействувай.
 • [5:19] Не кради.
 • [5:20] Не лъжесвидетелствувай против ближния си.
 • [5:21] Не пожелавай жената на ближния си и не пожелавай дома на ближния си, нито нивата му, нито роба му, ни робинята му, ни каруцата му, ни осела му, (нито никакъв негов добитък) нито нещо друго, което е на ближния ти.
 • [5:22] Тия думи изрече Господ гръмогласно към цялото ви събрание на планината изсред огън, облак и мрак (и буря), и повече не говори, и ги написа на две каменни скрижали и ми ги предаде.

До тук всичко си изглежда нормално бих казал. Проблемът в цялата “картина” е следният. Факта, че са написани на две различни места в Библията и не са номерирани така да се каже води до следното нещо.

Всяка една религиозна доктрина така да се каже , всъщност има различни Десет Божи Заповеди.

Заповед

Евреи

Англичани, Реформирани, Презвитериани, Конгрешани, Методисти, Баптисти

Католици и Лутерани

Православни

Аз съм Господ, Бог твой, Който те изведох от Eгипетската земя …

1

1

1

1

Да нямаш други богове, освен Мене.

2

Не си прави кумир и никакво изображение…

2

2

Не изговаряй напразно името на Господа, твоя Бог…

3

3

2

3

Помни съботния ден, за да го светиш…

4

4

3

4

Почитай баща си и майка си…

5

5

4

5

Не убивай.

6

6

5

6

Не прелюбодействувай.

7

7

6

7

Не кради.

8

8

7

8

Не лъжесвидетелствувай против ближния си.

9

9

8

9

Не пожелавай нищо, което е на ближния ти.

10

10

9

10

Въпросите които могат да бъдат зададени са много, но преди всичко си задайте следният въпрос. Дали това, което съм приел аз самият за истина, всъщност е така или може да има и различен прочит!?

 

Мисълта ражда идеи!

Идеята е вечна!

Нека мисълта бъде с Теб!