Процесът

the process

 

– Какво виждаш през прозореца?

– Много дървета, всичките са изкривени, сякаш е гора, а не е. Да кажа, че е джунгла, но не е, ако е гора, то е болна, много болна!

-Защо мислиш така?

– Кога си виждал, върху дърво да има гъби, мухоморки и дяволска, пълно е с тях, върху самите стволове, до степен кората на дървото да се рони. Всичките дървета са такива, не се вижда дори едно, което да е здраво. Дърветата са отровени.

– Какво означава това?

– Когато почива човек, идват на това място, събират се. Един или няколко започват със секири да гътат конкретно дърво. Когато приключат, един човек умира. Това означава, хората са болни, но не го разбират, обречени са ако не се променят.

– Нима няма какво да се направи?

– Ето заповедите, наредбите и законите, които Господ, вашият Бог, заповяда да ви науча, за да ги вършите в земята, към която преминавате за да я заселите. За да се боиш от Господа, твоя Бог, за да пазиш всичките Му наредби и заповедите Му, които ти давам, на теб, на синът и внукът ти през всичките дни на живота си, за да ти се продължат дните.