За черната дупка и България

Статия с Ирония за реалностите в България

nasa the black hole

Снимка: Chandra X-ray Observatory close-up of the core of the M87 galaxy.
Credits: NASA/CXC/Villanova University/J. Neilsen

В лето господне 2019 на 10 април бе показана първата снимка в историята на Черна Дупка. Заснета е от Event Horizon Telescope (ETH), който използва мрежа от телескопи около Земята в един глобален такъв.

First Image of a Black Hole

The Event Horizon Telescope (EHT) — a planet-scale array of eight ground-based radio telescopes forged through international collaboration — was designed to capture images of a black hole. In coordinated press conferences across the globe, EHT researchers revealed that they succeeded, unveiling the first direct visual evidence of the supermassive black hole in the centre of Messier 87 and its shadow. The shadow of a black hole seen here is the closest we can come to an image of the black hole itself, a completely dark object from which light cannot escape. The black hole’s boundary — the event horizon from which the EHT takes its name — is around 2.5 times smaller than the shadow it casts and measures just under 40 billion km across. While this may sound large, this ring is only about 40 microarcseconds across — equivalent to measuring the length of a credit card on the surface of the Moon. Although the telescopes making up the EHT are not physically connected, they are able to synchronize their recorded data with atomic clocks — hydrogen masers — which precisely time their observations. These observations were collected at a wavelength of 1.3 mm during a 2017 global campaign. Each telescope of the EHT produced enormous amounts of data – roughly 350 terabytes per day – which was stored on high-performance helium-filled hard drives. These data were flown to highly specialised supercomputers — known as correlators — at the Max Planck Institute for Radio Astronomy and MIT Haystack Observatory to be combined. They were then painstakingly converted into an image using novel computational tools developed by the collaboration.

Снимка на черната дупка с текст 

Аз лично съм учуден!

М87 е галактиката в центъра на която се намира черната дупка и се намира на 55 милиона светлинни години от нас. Масата на тази черна дупка е толкова голяма, че са необходими 6.5 милиарда Слънца (като нашето си), за да го достигне по размер. Но учудването ми идва от факта, че като пиша за Черната Дупка се сещам дори за по голяма такава, но тя се намира на Площад Народно Събрание. Знам странно е, уж новина от научният свят, а аз се присещам за нещо коренно различно. Все ми се струва, че тази на площада е по – голямата, не знам защо, но няма как да не направя аналогията! Някак, новините се самопокриват една с друга, абсолютни синоними, според мен.

Интересен е фактът, че за да може един фотон да избяга от “любовта” на дупката, трябва да се намира поне на 18 000 000 000 километра от средата и. Но от любовта на правителството и всички в Парламентарната ни Република, май няма къде да избягаме. Просто те ни “обичат” твърде много!

Всички предишни снимки са всъщност симулации на черна дупка, тази се явява Единствена за сега. Докато всички снимки на представители на българската партийно парламентарна “аристокрация” се явяват също така и напълно закономерно Фалшиви или поне до доказване на противното. Не за друго, а защото в тези снимки има хора говорещи на български, определят се за българи, но действията им са Анти български, със сигурност не са в Интерес на майка България!

Мисълта ражда Идеи!

Идеята е вечна!

Нека мисълта бъде с Теб!

cropped-nines.png



Categories: България, История и факти

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: