Преди закуска

Колко добре познавате Библията?

maxresdefault (1)

 

Истината е много разтегливо понятие, особено ако разглеждаме религията като основа на нашето съществуване. Може би ще е пресилено, но според мен разбирането, че религията е просто система от вярвания и обичаи, не е точно описание на това какво всъщност е религията. Да в себе си тя е това, но и нещо повече от това разбиране, тя би трябвало да е Начин на Живот.

Ще сте прави ако си задавате въпроса ( поне според мен) – С какво това определение е по различно? Различно е с това, че ако разглеждате например Демокрацията като начин по който ще “добиете” нещо положително във вашият живот то е възможно да се допусне, че и тя е религиозна форма. От там и разбирането за всяка една отделна идеология става възможно да се разгледа като религиозна доктрина. Да, но ще кажете, къде са обичаите при тях? При Демокрацията например имате “празници”, отивате да гласувате за някакъв вид “Идея” именно защото вярвате в нея, отивате групово и давате своят глас, нима не може да се разгледа именно като обичай и т.н.

Дали поради това, когато се чете текст от някоя религиозна книга там не се описва с големи подробности какво можем да правим и какво не т.е. описва се буквално дори какво можем да ядем и какво не, какви дрехи да носим или не, кога да работим и кога не. Например, знаете ли, че според Библията не трябва да се работи на седмият ден, но не само, а и на Седмата Година не трябва да се работи, нещо повече, през цялата Седма година не трябва да се работи и е грях ако се прави. Поне според Старият Завет.

Разбирането, че религията е просто някаква система от “слепи” вярвания е меко казано Не вярно. В този смисъл може да се каже, че всички сме религиозни, но също така и ако разгледаме Класическата форма на Религия т.е. тази която се проповядва и учи, може да се окаже, че никой не е религиозен, защото вярванията ни са коренно различни от тези описани в книгите именно защото в крайна сметка истинската ни Вяра е в нещо друго, Демокрация, Капитализъм, Либерализъм, Глобализъм, Неолиберализъм, Социализъм, надявам се разбирате това колко би усложнило нещата и всъщност колко надълбоко може да се влезе.

Ако изхождаме от религиозните текстове без значение коя книга ще хванете, разбирането, че всъщност ние не сме религиозни може да бъде застъпено и защитено доста добре,. Вероятно и поради това никога няма да чуете хората проповядващи да говорят именно за това, все пак така биха изгубили контролът върху обществото. Вероятно и поради това никога няма да чуете неудобните текстове от тях, по вероятно е да чуете как те не вярват в конкретни текстове, например, чувал съм Свещеници да казват, че не вярват в Откровението на Йоан или в Тората (първите пет глави от Библията), което е смайващо при положение, че твърдят за тяхна книга именно Библията.

Обяснението е много просто, няма как да се допусне, че те не знаят нещо, ако те не го знаят/разбират то те не вярват в този текст, а в такъв който отговаря на техните собствени вярвания., но тогава те вярват ли в Библията, когато приемат, че не всички текстове са верни. Същото това може да се каже и за всеки от нас за абсолютно всичко, ние приемаме за истина единствено нашето лично виждане за нещата, като в 90% от случаите дори не бихме си направили труда да “потърсим” нещо различно като обяснение. Ние си знаем по рождение и нашата “Вяра/Истина” е Абсолютна! Именно поради тази Арогантност и Тесногръдие сме обречени като Общество, но и поради това аз пиша, кара ме да търся през цялото време във всичко търсейки друга гледна точка.

Няколко неудобни въпроса и текста от Библията

Вероятно не знаете, а може би знаете, че Библията такава каквато я познавате е написана, съставена, събрана по време на така нареченият Никейски събор 325г., което е доста след Христос. Тогава не просто Библията се появява пред светът, но и там се взимат решения за това как ще изглежда Християнството и о чудо, пред тях се разкрива за първи път Истината за Божественият произход на Христос (нарочно употребявам Христос, защото е еквивалента на Месия т.е. Титла не име). Защо го описвам така, дали не защото ако четете Библията дори днес, Той е описан в текст именно като Рави (Учител), пророк от неговите ученици т.е. не като Бог.

Храна за размисъл. Имаме Божи гроб, но в същото време е Възкръснал и се е възнесъл точно както се е възнесъл като пророк Илия (ако не се лъжа) и Енох, тогава какво имаме в Божи гроб? Ако предположа, че да се каже Бог е починал/умрял е богохулство, каквото е т.е. богохулство, то как по дяволите имаме Божи гроб? Дори самото словосъчетание е богохулство.

Дали няма да е основателен въпроса! Христос молил ли се е, ако се е молил, как се е молил и “Бог” на кого се моли? Ако се моли нещо повече ли е? Ако е повече не е ли по логично него да “търсим”, молим?

Матей глава 26

36. След това отива с тях Иисус на едно място, наричано Гетсимания , и казва на учениците: поседете тука, докле ида там да се помоля.
37. И като взе със Себе Си Петра и двамата Зеведееви синове, почна да скърби и да тъгува.
38. Тогава им казва Иисус: душата Ми е прескръбна до смърт; останете тук и бъдете будни с Мене.
39. И като се поотдалечи, падна на лицето Си, молеше се и думаше: Отче Мой, ако е възможно, нека Ме отмине тая чаша, обаче не както Аз искам, а както Ти.

Много странен текст, първо Христос се моли на някого, може би сам на себе си? Второ като се моли той пада на лицето си, което само по себе си е много странно, защото не съм виждал християнин да пада на лицето си докато се моли. Проверете го сами текста, просто вземете и отворете Библията! Трето, той иска разрешение от някого. Казва “АКО Е ВЪЗМОЖНО НЕКА МЕ ОТМИНЕ ТАЯ ЧАША”. Нима “Бог” не може да вземе сам еднолично решение, а търси разрешение, моли за нещо да му се даде, а не определя ТОЙ. Колко ли свещеници ще ви говорят за този текст, ако ви говорят дали ще наблегнат на това как се моли!?

Разбира се всички знаем истината, разбира се продължавам да пиша за това, че всъщност не сме религиозни само се лъжем и се тупаме по рамото защото всички сме спасени без дори да познаваме текстовете и да се интересуваме от Бог, не от религията. Все пак споделям за трети път, като го попитали коя заповед е най – голяма Исус Христос отговаря, че трябва да обичаме Бог с цялото си сърце и душа. То е ясно колко го обичаме, след като дори не се говори за Отца, дори съм имал дебат с един английски пастор Баптист. Попитах го, какво ще ми кажеш за Отца? Той каза “ Малко се знае за Него”. То цялата книга е за него, ама той не знаеше. Иначе те знаят истината, защото им е показана, всичките знаят истината, те са “изковани” от нея, дори някои си слагат златни кръстове и истината им купува последни модели коли, други дето ще идват сега в Бг се прочуха с това, че бяха хванати в педофилия и педерастия, прикривана половин век, но иначе те са извора на истината и спасението. За тези които ще кажат Папата не е хванат в такива работи. Извинявам се, той е лицето на Католицизмът, което се явява Християнска религия, към което спада дори Православието. Права, права, колко да е права, все пак са християни и всичките говорят това което им е на тях самите угодно, не това, което, хипотетично, е угодно на ОТЦА т.е. Бог.

 

Просто ме сърбят пръстите та ще го напиша. Знаете ли кое е Оправданието за това, че те знаят истината., казват Светият Дух ни напътства във всяка Истина. Добре аз ще го приема, но ще задам няколко въпроса. Понеже са напътени във всяка истина и им е открито тайнствено познание за всичко. Защо забрави да им сподели, че не сме център на Вселената и Слънчевата система, че не Слънцето се върти около Земята, а е обратното? Защо не им сподели, че например Земята не е Плоска? Ще кажете това не е добър пример, дори е обиден, но все пак е истина. Дали има текст който описва какво и кой ще опъти религиозните хора по – пътя на Истината и какво би трябвало да направи този Някой!? Те изпозват този текст като описание на Светият Дух, пророчество, че именно той ще дойде, дали текста говори именно за него сами си направете сметка. Аз ще коментирам набързо, без да “задълбавам” много, след текста.

Евангелието на Йоан глава 16

7. Аз обаче ви казвам истината: за вас е по-добре Аз да си замина; защото, ако не замина, Утешителят няма да дойде при вас; ако ли замина, ще ви Го пратя;
8. и Той, като дойде, ще изобличи света за грях, за правда и за съд:
9. за грях, че не вярват в Мене;
10. за правда, че Аз отивам при Отца Си, и няма вече да Ме видите;
11. а за съд, че князът на тоя свят е осъден.
12. Имам още много да ви говоря; ала сега не можете го понесе.
13. А кога дойде Оня, Духът на истината, ще ви упъти на всяка истина; защото от Себе Си няма да говори, а ще говори, каквото чуе, и ще ви възвести бъдещето.
14. Той Мене ще прослави, защото от Моето ще вземе и ще ви възвести.

Ужас не, ами ужаст! Толкова малко текст, а всъщност оборва цялото Християнство и Мюсюлманство до голяма степен, защото дори да не ви се вярва, но и те вярват във второто пришествие на Христос, както и няма мюсюлманин който да не вярва в Христос, но стих десети, ако пророчеството е вярно, казва И НЯМА ВЕЧЕ ДА МЕ ВИДИТЕ!

Утешителят, именно това описание се използва от светите отци да говорят за Светият Дух, но задайте си въпроса, дали това не може да е име, ако бе използвано примерно Победителят, можеше да предположим че Виктор е победителят, в този смисъл мога много да спекулирам, но по – важното е да си зададете въпроса, възможна ли е различна интерпретация от тази която знаете? Дали мога да го подкрепя, ами прочетете текста, този Утешител трябва да НАПРАВИ ТРИ НЕЩА.

Ужаст ПЪРВИ, ЩЕ ИЗОБЛИЧИ ЦЕЛИЯТ СВЯТ В ГРЯХ. Според християнското разбиране в момента е точно обратното, всички сме СПАСЕНИ ИМЕННО СЛЕД КАТО СВЕТИЯТ ДУХ НАПЪТСТВА СВЕТИТЕ ОТЦИ В ЦЯЛАТА ИСТИНА.

Ужаст Втори, за Правда, ЧЕ ТОЙ ОТИВА ПРИ ОТЦА И НЯМА ДА ГО ВИДИМ ПОВЕЧЕ. Нима Второто пришествие не е Истина, как хем няма да го видим, хем ще дойде на Облаци и ще вземе чадата си?

 

fallen_angel

Ужаст Трети, КНЯЗЪТ НА ТОЯ СВЯТ Е ОСЪДЕН. Няма да “задълбавам” в това кой е този Княз, но ще задам въпрос, нима Някой, който и да е той, но не е Бог, а княз има правото да управлява Този Свят!? Ще е странно ли да предположа, че на този Някой му е дадено право от Бог да управлява Светът, според текста, за определено време и той има правото да прави каквото си иска до определен момент, но и че има присъда произнесена срещу него. Без да задълбавам, ще споделя, че ако сте чели Библията, то тя говори именно за това, но и даже какво ще се случи.

Следва описание на Утешителят, той ще напъти във всяка истина, защото ще ГОВОРИ не от себе си, а каквото Той Самият ЧУЕ т.е. той не знае всичко, но ще му казват и той ще разкрива. Това да ви звучи като Светият Дух!? Дори толкова наивно попитано, просто се замислете над текста. Ще кажете ДУХ НА ИСТИНАТА, ами ако има еврейско име което да означава Утешител, то мога ли да предположа, че става въпрос за някой конкретен човек, който трябва да се роди и да вземе тази функция, а това да е само описание!?

Очевидно по текста може да се напише доста, поне аз мога, но ще си го оставя за в бъдеще време. При всяко положение и двата текста/цитата които днес ви представих са в противовес с официалното виждане на религиозните институции. Надявам се поне това да е ясно.

Настоящето писание е продиктувано от идеята, че видите ли имало религиозни хора. Да има такива, много малко, но това някой да разправя как други били религиозни, а не погледне себе си е много глуповато. Моля, преди всичко огледалото служи да погледнем себе си, не как изглеждат други. Вярващият/религиозният човек “добива” за себе си, не за другите. Защото ако извърши грях се пише на него не на комшията, така също и ако направи добро се пише на него не на комшията. Поне така пише в текста!

Четете, развивайте се и мислете Хора, не вярвайте сляпо във всичко което ви казват, не вярвайте сляпо и на своите емоции само за да докажете, че сте прави. Човешкият мозък не е компютър, а е машина за учене и развитие, карайте го да работи!

Всички цитати са взети от pravoslavieto.com

 

 

Истината днес е като изпита чаша, Празна е!

Днешната Истина Няма да ви направи Свободни!

Нека Истината ви намери и удари два шамара!

 

cropped-nines.pngCategories: Бог и Човекът

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: