Свят без религия

Настоящето писание има за цел да разгледа въпроса, какъв е живота без Религия в него. 

ex

Нека започна от зад напред. Това което ние наричаме “модерен начин на живот”, е кулминацията на един морален принцип, който сам по себе си е погрешно разбиране за това какво е религията. Още от самото си създаване на религиозните доктрини те “учат” за неща които предполагат някакъв “логичен”, поне за тях завършек. Ако всичко това ви звучи “претруфено”, това което ние наричаме религия в момента, не е религия, а подобие/илюзия на такава. В истинският си смисъл религията ни, това в което ние наистина вярваме, е сборът от решения в нашият личен живот, а от там погледнато мащабно и като общество т.е. желанието да “добием”, заслужим нещо чисто материално, което да направи нашият живот тук и сега по – хубав. Това е нашата религия. Всичко друго се явява само пълнеж т.е. така наречените празници са само моментни проблясъци на светлина в инак “слепотата” на ежедневният ни избор.

Логичният завършек според класическите религиозни доктрини, без значение от познатите ни религии (всяка форма на християнство, ислям и еврейска религия), е “влизането, одобряването” ни в един по – хубав свят, място наречено Рай. Разбира се, за да попаднем там, то ние трябва да отговаряме на конкретни догматични принципи, наложени ни от религиозната доктрина в която вярваме и приемаме за вярна. Всичките те обаче, без значение от многообразието, противоречивостта, а дори и сходните неща, твърдят, че са единственият “вход”, че техният път е единственият и друг няма!?

В своето си естество всичките религиозни доктрини съществуващи в днешната среда на модерният човек или поне класическите религиозни такива се явяват Арогантни. В името на аргументите нека си представим хипотетичната ситуация, където, почиват трима човека от три различни религии. Чисто хипотетично и тримата отговарят на критериите според които заслужават място в този обещан свят т.е. нямат дори един грях и обичат Бог. Нека също си представим, че са християнин, мюсюлманин и фарисей (ортодоксален). Въпросите са следните. Кой от тримата ще бъде предпочетен от Бог? Кой ще влезе въобще в този свят? Ще има ли такъв който въпреки, че няма грях и обича Бог, ще бъде наказан? Именно в това се намира Арогантността на всяка една класическа религиозна доктрина, дори още със самото и създаване! Всичките те поотделно, а дори вкупом се разглеждат, като “единствени, избрани, носители на истината”. Не е ли това именно Арогантност? В крайна сметка, Бог ли “разделя” хората или те сами го правят?

Лесно е да си представим, че ако правим всичко, както е описано в религиозните текстове и както ни проповядват, то неизбежно ще получим нещо в замяна. Обаче, кой разглежда въпросът “Какво иска Бог?”, вероятно много хора са обсъждали, търсили и намерили някакъв отговор, който сигурен съм ги задоволява напълно, но това означава ли, че всъщност това, което говорят е истина? Какво означава следният текст от Изход 19 стих 5-6:

5. и тъй, ако слушате гласа Ми и пазите завета Ми, ще бъдете Мой избран народ измежду всички народи, защото цялата земя е Моя, 
6. и вие ще Ми бъдете царство от свещеници и народ свет; това са думите, които ще кажеш на Израилевите синове. 

Какво казва всъщност текста!? Той е недвусмислен, ако приемем, че е преведен правилно, казва, че ако следват заветите Му, Израел ще бъде над другите народи. В допълнение, което е и по – важно в случая, това ще бъде царство/народ от свещеници! Нима, някога въобще без значение от религията, можем да приемем, че е имало или има народ, нация, която да е именно това? Вероятно можем да го приемем само и единствено за евреите, но дори и при тях за много кратък период от време. Ако приемем, че това е именно Неговото желание т.е. народ от свещеници, свят народ, един вид непогрешим. То нима има религиозна доктрина която е такава, която дори се опитва да бъде именно това?Дори напротив, всички класически религии в момента се борят единствено за власт, опитвайки да се доказват пред “човека”. Ако вземем 10-те Божи заповеди, ще видим, че в крайна сметка той иска от нас единствено да следваме едни логични неща, като да не убиваме, крадем, лъжем, уважаваме семейството си и да Го обичаме. И въпреки всичко това, някак нашето разбиране за всичко покрай нас се уповава именно на “властване” над другите под някаква форма. Някак целта пред класическите религиозни доктрини, е единствено да докажат някак си пред всички, ако е възможно, как те са “Единствени”. Нима има значение, какво говорят, проповядват, те всичките, когато колко трудно ще ми е да си представя три религии или дори повече, всяка една от тях олицетворена в човек. Ако аз си го представя дори за момент, какво би се получило? Вероятно, няколко човека биещи се един с друг, наричащи се с различни имена, твърдящи как тяхната позиция, аргумент е по – истинен, как всеки един от тях има правото да “властва” над другия. Ако се опитам обаче да погледна с други очи т.е. от “по – високо”, дали картината ще ми хареса, дали това няма да са просто хора, които само си говорят?

Един свят без религия може да има следните окраски.

– Наука и достижения, подкрепящи тезата, че сме “богоравни” – изкуственият интелект, клонирането все по – често задават именно този въпрос. Дори еволюционната теория е опит за разграничаване от Бог и едва ли не “обещание” за бъдещо обожествяване на човека. Все пак ние сме еволюционен “продукт” т.е. тя си продължава дори в момента, някак това е нормалната следваща стъпка. Някой дори не го крият.

– Култура, основана на секса, късите поли и арогантните щения на самозабравили се хора, където моралните ценности са плаващи в зависимост от местата с високо атмосферно налягане към такива с ниско т.е. ветрове. Култура “обожествяваща” човешките щения и суета, емоционални сривове и падения. Създаваща погрешни представи за реалният живот. От там и разбирането, ще пораснеш и ще разбереш. Всъщност всеки човек погледнал назад във времето, се разглежда като поумнял. Някак приемаме, че с времето ние разбираме живота и помъдряваме, докато всъщност животътни “пристиска” и единственото, което научаваме и осъзнаваме, че сме Временни и напълно Заменими.

– Икономически системи, конструирани на принципа на властта и парите, където се води постоянна борба, кой над кого ще бъде. В крайна сметка е важно кой над кого ще властва. Изграждайки една йерархична структура, където този отгоре буквално властва, без страх, без да се интересува от състоянието на тези под него, именно защото той е заслужил, умее повече. В очите на “не успелия” се прокрадва идеята, как видиш ли, този е “богоизбран”, само защото неговият живот от страни изглежда сякаш е Някой?

time is money

– Религиозни доктрини, проповядващи полуистини в името на увеличаване бройката на миряните си. Такива, които разделят обществото на хубави и лоши, вярващи и невярващи. Такива, които са в основата на всяка една война от незапомнени времена, с презумпцията, как тяхното право е по – право от другото. Такива които в крайна сметка се опитват да властват по-много и различни начини. Говорещи, как трябва да слушаме какво говорят, а не да гледаме какво правят.

– Политически идеологии, основани с принципа на манипулацията и религиозните доктрини, явяващи се реалните религиозни движения на нашето време. Проповядващи един по – хубав “бъдещ” свят, “Рай” на земята за всички онези които вярват в тях и тяхното движение, а всички останали са “невежи, не знаещи, не вярващи”. Приликите са в целият спектър. Те всичките са народоизбрани, почти обожествени представители, които са третирани като различно качество хора, някак си са по – хора от всички останали. Ако представя Демокрацията като религиозна доктрина или Капитализмът, колко ли миряни ще имат? Реално това са религиите в днешно време.

house-of-cards-netflix

Образователна система, където единственото на което ще те научат е как да бъдеш работник т.е. подчинен, на някой “заслужил”. В никакъв случай няма да ти говорят за това как се печатат парите и как е конструиран финансовият пазар. Това е догма, невъзможна за нормалните хора, трябва да си “избран” за да вникнеш в материята, етикета и сложно звучащи термини, имащи единствено за цел да покажат разделението между вас и тях. Те са успели, “обожествени представители на знанието”. В никакъв случай, няма да ви научат за правната подредба на държавният апарат или не дай си Боже как може да отстоявате правата си на граждани пред инак “заинтересуваната” от Вас държава. Нима тя не защитава интересите само и единствено на “богоизбраният” Бизнес и неговите представители? Нима за тях има някакво законово ограничение или те са в нарушение само ако ги хванат. Всичко това са чисто религиозни, догматични похвати имащи за цел именно разделение, на такива, които знаят и такива които не знаят т.е. за едни може едно нещо то за други не може.

В заключение. Религията не е просто сбор от нрави и обичаи на културно племенна група. Тя е сбор от ежедневните ни решения които взимаме всекидневно като индивиди и като общество, празниците и обичаите се явяват само като допълнение, чрез които засвидетелстваме нашата принадлежност. Животът в цялата си пълнота няма как да бъде представен в книга, но в нея могат да бъдат разгледани важни аспекти от него, основи така да се каже. Науката може да представи доказателства за нейните достижения и съответно човекът може да приеме нещо, което може да види, докосне и промени животът му, тук и сега, не утре. Културата онагледява животът на човекът отстрани с различна гледна точка, което е лесно поглъщано от масите. Икономическите системи имат за цел да видоизменят реалността от чисто материална гледна точка, създаваща двата Бога на “Новото време” Властта и парите. Религиозните доктрини са създателите на “тайното/секретно” познание, което е предназначено само за избрани, именно те са в основата разделянето на обществото и неговото постепенно падение. Играещи си с думите и окачествяващи случки, като чудеса и недоказуеми твърдения, само за да бъдат припознати като “божествени” представители и “едиснтвени” носители на знание. Всъщност директният или индиректният им продукт са политическо-идеологическите доктрини и движения, които в своето си естество се явяват новите религии, проповядващи как чисто материалното т.е. парите или “извисените” знаещи хора ще добият власт и ще направят животът ви по – добър. Именно защото те са “притежатели” на знание, а вие не сте!

Послепис

Ако сте следвали мисълта ми и приема, че има Бог, което твърдя. Да не се окаже, че всички които влизат в Рая всъщност са там по милост, а не по качество? Нали казват “По плодовете ще ги познаете”. Какви са плодовете от класическите и новите религии!? Храна за размисъл.

Мисълта ражда Идеи!

Идеята е Вечна!

Нека мисълта бъде с Теб!

 

cropped-nines.pngCategories: Бог и Човекът

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: