Полиеретично!!!

Текстът е грубичък, определено не е за всеки. Дава перспектива за Политеизъм в Библията.

wtf

Преди малко повече от седмица гледах дебат между трима проповедници, разглеждащи различни теологични принципи в религията. Лично на мен ми е приятно да слушам аргументите на повече от една страна, смятам, че това е начинът да разбереш различната гледна точка, все пак тя може да ти даде “перспектива”, която не си помислил преди това и да те накара да се замислиш. В този смисъл, мнението, че някой е пълен ‘притежател’ на истината ми изглежда абсолютна заблуда.

В този дебат участваха, мюсюлманин, англикан и евреин – но не знам от каква деноминация бе той, защото не се разрових, а и не е от значение спрямо писанието в момента. Това, което ме накара да се замисля – негативно, бе изказването на християнският проповедник, за това, че текста в Библията, не трябва да се разглежда буквално, а да се търси “под смисълът” в него. Подобен вид изказвания винаги са ме озадачавали. Разбира се, някои текстове съдържат “повече” от други и имат ‘допълнителен’ смисъл, който ние трябва да се опитаме да разберем, но има достатъчно много текстове, които би трябвало да разглеждаме буквално, пример 10те Божи заповеди.

Може би си задавате въпроса, защо се занимавам с този/тези ‘неща’ толкова често? Отговорът е, ако се питате, е че търся начин да обобщя по възможно най – добрият начин, лично за мен, защо човекът, в частност българинът е в състояние на постоянна ‘хибернация’ с илюзорна представа за реалността. Той твърди, че е религиозен, а не е, твърди, че е ‘просветен’, а всъщност живее в сянка. Този вид “обобщение” ми е нужен, за да го приложа в книга, която пиша в момента. Разглеждайки различни перспективи в религиозните текстове, ми е лесно да покажа, как в текста пише едно, а хората правят друго т.е. това е най – разбираемият начин по – който мога да ви покажа, как нещата са други, а не такива каквито си ги представяте, давайки ви, надявам се, различна перспектива, между другото това означава, че мога да напиша неща, които няма дори да разберете и те няма да имат нищо общо с религиозните текстове които познавате.

Надявам се от горе написаното може да разберете, че всъщност за мен религиозните текстове, не означават много, да не кажа почти нищо. Те съдържат писанията на хора, които са се опитали да разберат живота и са го описали с познати термини, нищо повече.

Малко отклонение, към момента една от книгите които пиша е със заглавие “Гад пророка”, смята се “изгубена” книга, а не е. Първата глава е почти завършена, но срещнах преди седмица проблем и още се чудя как да продължа по простата причина, че текстът дори само в първата глава, ме кара да пиша изключително голямо количество текст. Буквално, ако искам да напиша всичко, което искам и мога, ще отида на над 100 страници само от първата глава и това само като коментар. Виждате ли, така наречената книга на Гад пророка, е едно много добро копие на Библията, говори за абсолютно същите неща, просто интерпретациите са различни от страна на съвременните проповедници и институции.

kkakjs

Какво означават думите на този англикан? На теория иска да каже, че те са ‘притежатели’ на истината и тяхната интерпретация е единствената вярна и ако искате да бъдете “спасени” то вие незабавно би трябвало да изтичате до тяхната църква/храм и да станете мирянин, инак, кофти, съдбата ви няма да е розова. Да се каже в случая нещо различно т.е. дори да не приемете тяхната истина за истина, но сте християнин, ще отидете в Рая, все пак е ‘еретично’ и от само себе си би било противоречие, така че не пресилвам като напиша подобно нещо.

На практика обаче това е причината да имаме толкова много деноминации, именно защото има много интерпретации на един и същи текст т.е. има много истини, толкова са много, че ми идва да си взема душ от толкова ‘чистота и истина”. Чувал съм, че Баптистите имат “само” 40-т разклонения, не знам дали е истина, но надявам се да ви даде добър пример за какво ви говоря – прекалено много просветени има, време е да си починем на сянка ми се струва. В този смисъл, ако си мислите, че Исляма и мюсюлманите имат само две движения, “съдържащи/притежаващи” истината, ще сбъркате, над 60т деноминации. В крайна сметка разликата във виждането по конкретни въпроси би трябвало да е индикатор ми се струва за ‘нещо’? Лично аз не знам точно за какво е индикатор, но в крайна сметка няма как всички да са прави за всичко, отчасти да, но за всичко, едва ли.

Нека споделя ‘еретична’ мисъл с вас. Смятах да пиша за употребата на думата Бог в Библията, надявам се да ви е интересно да разберете какви чудновати неща могат да излязат от библейският текст, ако започнем да интерпретираме така сякаш казваме нещо напълно ново и нечувано. Нека направя едно бързо вметване, изначално исках да пиша за това как има връзка между Библия и Коран, надявам се на всички ви е ясно, че такава връзка има и тя е доста по голяма отколкото си мислите. Поради това няколко реда по темата.

Източникът който съм използвал за превод на думите и тяхното значение е от Ютюб канал на някой си Уйлям Хамблин, клип с името Битие 1:1б Елохим (William Hamblin – Genesis 1:1b). Обобщено е следното. Думите за Бог в Библията са доста, Ел ед.ч. за Бог, Елим мн. ч. на Ел т.е. Богове. Елоах/Елох ед.ч. за Бог, Елохим мн.ч. т.е. Богове. Интересното в случая е, че Елоах/Елох е родствена на мюсюлманската Аллах, коренът им е същият! Ще кажете не е вярно, все пак много хора от Израел го твърдят и аз не знам кое е по вярно от друго, но погледнете според Библията, кой е първият син на Авраам, нима не е Исмаил, нима именно от него не тръгват всички мюсюлмани. Разбирате ли в крайна сметка те са братски деца, братовчеди така да се каже, абсолютно същото е както българите към македонците, като кръв, език и т.н. така е и за евреите и мюсюлманите като кръв и език.

Към еретичното мислене. Нека си представим, че аз се предтавям за “пророк” и съм получил “истината” свише. Нека си представим, че Библията е моята книга и аз твърдя че не е един Бог, не са три, а са повече т.е. Политеизъм. Смятате ли, че аз няма да мога да защитя добре една такава позиция, според текста? Смятате ли, че е абсурдно дори да твърдя подобен вариант? Кой жив човек в крайна сметка може да каже каква е истината? Никой, всичките са празни, като кухи лейки. Нека споделя защо са абсурдни и защо е необходимо, 10-те божи заповеди да се разглеждат буквално, т.е. ще се опитам да защитя тезата с няколко примера, че Библията говори за политеизъм и аз вчера “получих” видение, чрез което “прозрях Истината”.

Вчера на сън, при мен дойде архангел Метатрон – според някои евреи, това е Енох. Сподели ми следното: “Отиди и кажи на вярващите, че вчера Богът твой, Богът на твойте бащи и отци, роди отново! Ето полагам тази книга в устата ти, та да можеш да говориш и пишеш истината и не се безпокой, само истина ще излиза от устата и сърцето ти, което е храм божии.” – пиша роди, защото според Символът на вярата, Бог е “родил” Христа.

Ще кажете абсурдно, дали? Според християните Битие 1:1 е доказателство за триединството:

1. В начало  Бог сътвори небето и земята. 

Защото е използвана думата Елохим т.е. В началото Елохим или Боговете сътвори/сътвориха. Използва се като доказателство за триединството от почти всички. Въпросът е, защо да са трима, нима не са повече? Все пак множествено число означава повече от един и няма ограничение в това колко са! Дори няма да споменавам, че давайки подобно твърдение, всъщност казват, че не е преведено вярно, някак какво ли си е мислел Светият дух тогава да ги излъже, аз не знам.

Ето защо има политеизъм в Библията. Те са както следва, без да е последователно, но според текста в Библията. Яхве е централният Бог, Словото е Христа, Руах ХаКодеш е Светият дух – удохотворяващ всичко. До тук всичко е точно. ТцваОт/Шабаот, е Богът на Силите/войснствата, в Старият Завед е споменат в 261 случая. Това е Богът на войната. Ел Шадай – Всемогъщият Бог само в 48 случая. Това е този който ти “дава” сила, когато си изморен- примерно. Ел Елион – Всевишният Бог, 12 пъти употребено в Старият Завет. Богът помагащ да “намерим” просветление. Ел Рой – Богът който вижда т.е. този който ни помага да намерим верният път. Яхве Ирех – директно потомство на Яхве – примерно, това е Богът който предвижда. Битие 22:

13. Подигна Авраам очи и видя: ето, отзаде му овен, който се бе заплел с рогата си в гъстака. Авраам отиде, взе овена и го принесе всесъжение вместо сина си (Исаака). 
14. И нарече Авраам онова място: Иехова-ире *; затова и сега се казва: на планината Господ ще предвиди. 

Колко смятате, че мога да продължа така? Дали няма да успея до 100на, защото може вероятно и повече да са. Ще кажете, абсурдно е, дали? Единственото абсурдно е да вземеш мн.ч. и да твърдиш, че са само три. Защото казват един Бог едно същество с три личности. Какво ми пречи да кажа, че Яхве т.е. Отца е “родил” останалите, все пак ако е “успял” веднъж, то защо да не успее втори, трети и т.н? Ще кажете арогантен съм!? Да вероятно е така, но нима вие които смятате така, не сте? Като се уповавате само на текст, докато действията ви са коренно различни!? Нима не е повече да протегнеш ръка на някой в нужда, без значение, кой е той, вместо само да четеш един текст и само да говориш. Нима не е повече, да направиш нещо, вместо само са празнословиш? Нима всичките не се опитват само да се изкарат ‘собственици’ на Истината и ‘спасение’, докато карат последни модели коли, носят скъпи часовници и се наричат с имена като “Гуци” и спорят за земи, вместо да помагат на всеки които има нужда. Защо ми е, който и да е текст и книга, ако това което пише е само за да добия право да властвам, не че текстовете са лоши, а хората които четат, проповядват са арогантни, твърдейки, че са “избрани, научени” на Истината. В крайна сметка този ‘прекрасен’ свят в момента не е ли Също плод на техните действия и празнословици. Толкова сме “религиозни”, че парите са движещата ни сила, желанието да бъдем ‘уникални’ и “нещо” повече от другия. Казват: “ По плодовете ще ги познаете!”. Питам, какви са плодовете които берем сега? Попитайте се, харесва ли ви какво виждате като излезете от домът си, нима не виждате подобие на човеци/българи, буквално огладнели вълци в овча кожа, чакащи “плячка”, нима не е така? Вероятно, аз виждам нещо друго и всичко е прекрасно, както в песента – Всичко е точно!

Мисълта ражда Идеи!

Идеята е Вечна!

Нека мисълта бъде с Теб!

cropped-nines.pngCategories: Бог и Човекът

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: