Библейски текстове – част 1

Въпрос с повишена трудност! Какви са фамилиите т.е. последните имена на Матей, Лука, Йоан И Марк?

999

Всъщност не е с повишена трудност просто е логичен!

Сметнах, че може да са ви интересни текстове от Библията, които най – вероятно не сте чели или поне не сте се замисляли над тях! Поради това от време на време ще поствам писания със заглавие Библейски текстове. Ще се огранича от към коментари, като ще оставя за вас да си правите изводите.

Нелогичен текст от Матей.

Евангелието на Матей Глава 9 стих 9

Когато минаваше оттам, Иисус видя едного човека, на име Матей, седнал на митницата, и му казва: върви след Мене. И тоя стана и тръгна след Него.”

Този текст, колкото елементарен е и умопомрачителен. Накратко в него Матей, описва как се е срещнал с Христос. Обърнете внимание, описва своята собствена среща с Христос и все пак е описано в трето лице, все едно човек отстрани описва. Ще ви оставя сами да си направите изводи, но само ще спомена, че единственото оправдание, което може да имат книжниците е, че не могат да пишат или не разбират какво пишат. Така или иначе значението на текстът е еднозначен. Имайте в предвид, че преводът на този текст е такъв не само на български език.

Другият текст е дори още по умопомрачителен, той е ясен откровен и недвусмислен.

От Лука свето Евангелие глава 1

1. Понеже мнозина предприеха да съчинят разказ за напълно известните между нас събития,
2. както ни ги предадоха ония, които от самото начало бяха очевидци и служители на словото, –
3. то намерих за добре и аз, след като грижливо проучих всичко от начало, наред да ти опиша, достопочтени Теофиле ,
4. за да узнаеш твърдата основа на онова учение, на което си се учил.

Ако трябва да се пошегувам, Светият Дух ги е напътил в истината да съчинят разказ. Това първо. Второ, стих втори е недвусмислен, това което е написал Лука “незнайни” му е предадено от някой и той не е свидетел. Също така е проучил всичко от самото начало и не на последно място пише в първо лице.

Може да зададем само един сериозен въпрос, църквата твърди ли, че Евангелието на Лука е свидетелско, ако го твърди, как така пише друго в самото Евангелие? Същият въпрос е и за Евангелието на Матей, ако апостол Матей, го е написал, защо пише в трето лице единствено число?

Ако има някой който се чеше по главата да си отговори на въпроса, в този период на човешката история не са използвали Фамилни имена.

Мисълта ражда Идеи!

Идеята е Вечна!

Нека мисълта бъде с Теб!

cropped-nines.pngCategories: Бог и Човекът

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: