Глава Първа – Гад Пророка

vragat

Трябва да поясня за всички онези, които ще кажат, че е “Изсмукано от пръстите ми”. Това би било единствено и само Похвала. Благодаря ви предварително, не че не ми е възможно да напиша нещо подобно, смятам, че имам написано дори по – добро, но и този текст ми харесва доста.

Текстът който е представен е в работна версия т.е. не е завършен, преводът до голяма степен, но все още има неща, които могат да се доизпипат. Дори не е проверяван за правописни грешки и това ще си остане така, поне към момента, дори като го четете. Сами ще разберете различните цветове какво означават, но не съвсем всичко, което е трябвало да “подчертая” е подчертано, а само една незначителна част. Коментарите или по – скоро бележките на Кен Джонсън (не очаквам да знаете кой е той, но именно от неговата версия на книгата е направен преводът) са премахнати. Коментарите, бележките, мен не ме интересуват по принцип, макар понякога да са доста полезни, поради фактът, че всички ние виждаме различни неща. В случая обаче са премахнати защото, едната особа описана в това видение е представена за Светият Дух. Докато моят подход е точно обратният и има за цел единствено и само да покаже защо този текст не съществува в Библията и тази книжка да се води “Изгубена”, макар дори в самата Библия да е упомената като съществуваща още от времето на Давид, това първо. Второ, дори Ватикана признава за съществуването и в нейната библиотека (Ако може да се вярва в случая на Кен Джонсън).

Всички онези, които са чели и преди мой неща, може би ще се сетят. Би трябвало някъде да съм го написал, че срещнах проблем (неочакван). Тази глава толкова е хубава (лична гледна точка), че ако трябва да напиша коментар към нея, ще трябва да ви разходя в повече от 150 страници и то с лекота т.е. мога цяла книга да напиша само по нея. Причината е, че тя говори всичко онова, което се говори в цялата Библия, но сбито на едно място и за да ви докажа, ще трябва да покажа текстовете, които съответстват на написаното, причината поради която са написани, тяхното тълкуване, а дори може да ви е странно, но части от Коран. Съвсем нарочно съм оставил един малък коментар от традицията при мюсюлманите, но в този текст има поне две места, които могат да се вземат като цитати от самият Коран, повтаряни многократно. Абсолютно съм убеден, че човек дори малко запознат с ислям, ще го забележи.

Бърза вметка, не съм мюсюлманин, нито следвам религия, а още по малко книга от какъвто и да било сорт. За мен са безполезни, просто ми запълват времето и ми е интересно да се ровя в подобен вид неща.

Коментарът към този текст ще бъде малък, без да се опитвам да ви убеждавам в каквото и да е. Надявам се да ви хареса и да се замислите!

Първо видение

2923/1002 г.пр.Хр.

 1. През 31 година от управлението на цар Давид в Йерусалим, което се явява 38 годишнина от управлението му, Господното слово дойде при Гад пророка в месеца Лиар (това е 2-ят месец според религиозният календар и 8-и според гражданският календар ), близо до долината Кидрон, казвайки:

 2. Това казва Бог: „Върви, бъди прекрасен и стой по средата на потока, и викай със силен глас: „Бързайте и възхвалявайте, бързайте и възхвалявайте, бързайте и възхвалявайте, защото все още има видение за синът на Есей.““

 3. И по време на викането източната врата, която се намира от източната страна на градът, разтегни ръцете си към небесата.“““

 4. Аз направих точно каквото ми бе заповядано.

 5. След като изпълних, отворих очите си и видях волски хомоти, водени от магаре и камила, идващи от потока Кидрон, магарето е от дясната страна на хомота, а камилата от лявата.

 6. Глас като от гръм ги следваше, казвайки с горчив глас:

 7. Виж, виж, виж, това са четирите смеси които объркват Божиите чада.

 8. Защото нечестивите бяха смесени с чистите. Нечестивостта надделя над чистотата; смес от Сейр(?Едом?) да властва над тях,

 9. да увеличи властта си и да предаде праведника,

 10. да разруши светостта, коронова злината и настани нечистотията в лицето на чистотата.“

 11. След гласът, голямо земетресение се появи и разтресе нечистите и издуха магарето и камилата на Луната с буреносен вятър.

 12. Луната се отвори и заприлича на лък, полукръг и двата й края достигнаха земята.

 13. Ето, слънцето слезе от небесата във формата на мъж, с корона на главата си, носещ на дясното си рамо овца, презряна и отхвърлена.

 14. На короната си три овчаря/пастира се виждаха, оковани в 12-т окови.

 15. Оковите бяха от злато, и сребро. Гласът на Агнеца се чу, велик и страшен като глас на лъв, ръмжащ над плячката си: „Горко ми! Горко ми! Горко ми! Подобието ми (?месията)бе снижен/унижен, моята отплата бе загубена, моят жребии и съдба се обърнаха към моите грабители, аз бях осквернен до вечерта от докосването на нечистотията.“

 16. И стана така, че след като гласът на Агнеца престана да говори, ето мъж облечен в лен дойде с три гроздови клончета и 12-т палмови клонки в ръката си.

 17. Взе Агнеца от ръката на Слънцето и сложи корона на главата му, а гроздовите и палмовите клонки в сърцето му.

 18. Мъжът в лен извика като от овнешки рог: “Какво правиш тук нечистота, как дойде тук, нечистота,

 19. че си издълба място да слееш нечистотията си със моя завет, който аз положих с гроздовите и палмовите клончета?“

 20. И чух овчарят на Агнеца да казва: „Има място до Мен за чистотата, но не и за нечистотата, защото Аз Съм Свят Бог, Аз не искам нечистота, искам само чистота.

 21. Макар да Съм създал и двете и пред очите Ми да са еднакви.

 22. Но изобилието на чистотата е с предимство над изобилието на нечистотата, точно както човека има предимство над сянката си.

 23. Защото сянката не съществува без човека и само чрез неговото присъствие тя е дадена за изморените; по същият начин е и за чистотата и нечистотата.**(23For the shadow does not exist without man, and only by the man’s existence is the shadow given to the tired and exhausted; this applies in the same way to the pure and impure. )

 24. Защото всички врати на интелекта се обърнаха/отдръпнаха/затвориха, след смъртта на 8-те клона от грозде.** – навярно, забравен пътят на истинският вярващ.

 25. Както се намират думи с правда в истинна книга, така и чудещата се овца, в нейната почивка и множество,

 26. нейният ум/интелект бива спрян, докато Аз правя много, за да пазя благодатта/милосърдието/благоприличието/състраданието.

 27. И видях как нечистотията бе взета от луната и дадена на изпояждащият гняв. Земя върху фин/хубав прах. И бе издухана/прочистена от вятъра. – Очевидно се говори за господният ден, но има и втори пример с вятъра, който ще издуха земята то финният прах. В мюсюлманската традиция Михайл е владетел на стихията на вятъра, а православните имат пророчество за него като цар, който ще воюва. Ако господният ден принадлежи на Месията, то вторият пример може би показва, как Михайл ще е там, в този същият период.

 28. Денят гори като пещ за да премахне нечистотията и да заличи престъпленията.

 29. И Агнеца бе сложен върху Луната завинаги.

 30. Агнеца взе от чистите нечистотията, която бе примесена с тях, и принесе принос на олтара на ВсеСилният(ЕлШадай) и ревнив Бог на Силите(ТцваОт).

 31. И чух тези които пеят песента на Агнеца, да казват:

 32. Ще Ти благодаря, Боже, защото помислих, че си ни ядосан, Ти си опрощаващ.

 33. Защото Бог, е моята сила и песен, Той стана моят изкупител.

 34. Ще пея на Бог, защото Той е възвишен; Той хвърли коня и неговият ездач в Море от тръстика.

 35. Надигни се, интелигентност, надигни се сила, надигни се царственост,

 36. надигни се величие и слава, надигни се Божия помощ.

 37. Защото Бог спаси този който бе взет и заличи/унищожи нечистотата от Земята.

 38. Той се би в мойта битка и донесе сред светлината моята правда, с Неговата помощ.

 39. Моята помощ е от Бог, Който е сътвори небето и земята.“ псалм 121:2

 40. Наистина, кой е като Теб, величествен в светостта си, непознаващ нечистотията?

 41. Защото Ти си по велик от всички, над всички, Ти каза и направи.

 42. Ти декларира края още от началото, Ти подпечата всичко с Твоето слово и обърна сърцето ми и ме убеди.

 43. Защото твоят печат е върху мен. Боже мой! Това са три лозови клончета и дванадесет палмови в сърцето ми.

 44. Ти ме въздигна, Ти изтръгна суетата от този който се страхува и даде ми чисто сърце во веки.

 45. Затова ще Те възхвалявам през цялото време и ще ти благодаря сред народите, защото Ти ме изкупи за царят ми и показа благоволение за Месията, Давидовото семе, завинаги/ Во веки.“

 46. И чух плачещ глас идващ от небето, казвайки:

 47. Ти си Ми син, първородният Мой, ти си, първият Ми плод от плодовете *(You are My first-fruits.)

 48. Не те ли изведох от потока в Египет, за да бъдеш моя наслада запълващо сърцето ми?

 49. Но ти сложи настрана Моите дарове и облече нечистотата с чистотата, затова всичко това не ти се случи.

 50. Kой е като Теб сред всички творения на земята? Защото те живеят в твоята сянка и от твоите рани се лекуват.

 51. Поради това, обмислете добре което*(which) е пред вас?

 52. Защото вие изпълнихте думите на овчаря през всичките дни когато бе на слънце и не го напусна/остави, поради това тази чест е ваша.“

 53. Аз, Гад, синът на Ахимелех от семейството на Джабес от Юда, син на Израел, бях изумен от видението и не можех да се успокоя.

 54. И този който бе облечен в лен дойде при мен и ме докосна, казвайки: „ Пиши тези думи и ги подпечатай с печата на истината, защото Аз съм Който Съм *(YHWH) и това е Моето име, и с Моето име целият дом на Израел ще бъде благословен, защото те са истинското семе.

 55. Още малко и ти ще си заминеш, тихичко ще отидеш при бащите си, но в края на дните ти сам ще видиш със собствените си очи, не във видение, но реално.

 56. Защото в тези дни теб няма да те наричат Якуб, но Израел, защото няма да бъде намерено несъвършенство, защото те ще принадлежат изцяло на Бог.

 57. И тези думи ще възобновят животът и душата ти. Това ще бъде знак за теб: когато ти влезеш в града , ще намериш моят слуга Давид докато той чете тези думи от книгата на Завета.

 58. И когато те бъдат в земята на враговете си, – Аз няма да ги презра и няма да се погнуся от тях дотам, че да ги изтребя и да разваля завета Си с тях, защото Аз съм Господ, техен Бог.  Левит 26:44

 59. Кажи му какво видя, когато той види, ще се възрадва в сърцето си.

 60. Така се случи, че когато отидох до къщата на Давид, слугата на Бог/Божият слуга, намерих го както онзи облечен в лен ми каза и му разказах всичко което видях.

 61. После Давид говореше тези думи в песента за Бог казвайки „ Обичам Те, о Боже, сила моя.“

 62. А на мен каза: „Бог те е благословил и не е повдигнал Завета си от теб, защото Той е Истина, словото Му е истина и печатът М у е истина.“

Коментар:

Всички религиозни книги говорят нещо подобно: Човек се родил, ходил по земята, научил нещо, видял нещо, предал опита си на децата си след това срещнал смъртта. Библията „говори“ основно за три неща, Описва Бог по неин си начин, говори за месията и описва историята на евреите. Този текст, който надявам се прочетохте има и трите и могат да се направят препратки от Битие до Откровение на Йоан. Като думите на този мъж облечен в лен съвпадат по значение с казаното от ангела в краят на Откровението на Йоан. Който цитат сам по – себе си е умопомрачителен и дава отговор (поне според мен) на може би най – тежкият въпрос, който може някой да зададе. Ако Бог съществува, защо има толкова неправда в Животът, който ние познаваме? Тази глава дава отговор донякъде, но последните абзаци в Откровението на Йоан са повече от показателни защо, поне за мен. Макар че ще е нормално да не ви стане ясно защо, понеже цяло обяснение от един текст ще е трудно, но така или иначе е препратка само по – себе си с митът за отговорността, който ще ви бъде невъзможно да намерите, защото записан аз не съм го намирал на много места, но така или иначе е част от мюсюлманската традиция. Странно, но факт, лично съм го търсил в продължение на повече от 10-т години. Дотогава бе просто мит който харесвах много, но не намирах мястото от където е взет и не бях сигурен, че някой си го измисля. Намерих го на най – неочакваното място само като намек, а последтвие и реално написан в тяхната традиция. Така или иначе в Откровението на Йоан, съвсем накрая може да видите.

ГЛАВА 22.

1. И показа ми чиста река с вода на живота, бистра като кристал, изтичаща от престола на Бога и на Агнеца.
2. Посред главната му улица и от двете страни на реката стои дърво на живота, което дава дванайсет пъти плодове, като всеки месец ражда своя плод; листата на дървото служат за изцеление на народите.
3. И не ще има вече никакво проклятие: престолът на Бога и на Агнеца ще бъде в града; Неговите раби ще Му служат
4. и ще видят лицето Му, а името Му ще бъде на челата им.
5. И нощ не ще има там, и не ще имат нужда нито от светило, нито от слънчева светлина, защото Господ Бог ги осветлява; и ще царуват вовеки веков.
6. И рече ми: тия думи са верни и истински; Господ, Бог на светите пророци, изпрати Ангела Си, за да покаже на Своите раби, какво трябва да стане наскоро.
7. Ето, ида скоро: блажен е, който пази пророчествените думи на тая книга.
8. И аз, Иоан, гледах и чувах това. А когато чух и видях, паднах да се поклоня пред нозете на Ангела, който ми казваше това;
9. а той ми казваше: стой, не прави това! понеже аз съм съслужител твой и на братята ти пророци и на ония, които пазят думите на тая книга; Богу се поклони.
10. И ми каза: не запечатвай пророчествените думи на тая книга, понеже времето е близко.
11. Неправедният нека върши още неправда; нечистият нека се още скверни; праведният нека върши още правда, а светият нека се още осветява.
12. Ето, ида скоро, и отплатата Ми е с Мене, за да въздам всекиму според делата му.
13. Аз съм Алфа и Омега, начало и край, Първият и Последният.

Стих 11 е най добрият отговор на иначе толкова трудният въпрос. Няма обещание в Библията, че ще ви е лек животът, а напротив, че ще е много тежък и всичко ще ви бъде взето, поне докато Този Ангел не дойде или поне това което казва, се случи. Вметка, не коментирам, кой трябва а дойде, а само това, че дава отговор на този конкретен въпрос.

ПС. Винаги ми е било странно, поне аз не съм чувал, на този въпрос да се отговаря с този текст. Дерзайте!

Религията не е Вяра!

Вярата е Основа!

Религията, това е Животът!

 

cropped-nines.pngCategories: Бог и Човекът

Tags: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: