Библейски текстове – част 2

Мъжът облечен в ленени дрехи?

John-Marquez-as-Ronald-Bream-The-Messiah-credit-Robert-Day-(1)

Преди известно време постнах глава Първа от книгата на Гад пророка. Вътре в нея съществува персонаж “мъж облечен в ленени дрехи”. Аз лично не очаквах да има подобна персона в Библията, като дори смятах, че това е основната причина поради която тази книга да се води изгубена т.е. да я е сполетяло неясна съдба. Уточнение, в самата Библия има препратки за съществуването на подобен “пророк” с името Гад, който е живял по време на Давид, което напълно съвпада с текста в Библията.

Текстове от Библията със същият персонаж:

Книга на пророк Даниила глава 10

5. дигнах очи и видях: ето един мъж, облечен в ленени дрехи, и кръстът му бе препасан със злато от Уфаз.
6. Тялото му беше като топаз, лицето му – като вида на светкавица, очите му – като запалени светила, ръцете му и нозете му по вид – като лъскава мед, и гласът на думите му – като глас на множество люде.

7. И само един аз, Даниил, видях това видение, а които люде бяха с мене, не видяха това видение; но силен страх нападна върху тях, и те избягаха, за да се скрият;
8. и останах сам и гледах на това велико видение, но в мене сила не остана, и видът на лицето ми се измени твърде много, не остана в мене бодрост.
9. И чух гласа на думите му; и, щом чух гласа на думите му, вцепенен паднах ничком и лежах с лице към земята.
10. Но ето, ръка се допря до мене и ме постави на коленете ми и на дланите на ръцете ми.
11. И каза ми той: “Данииле, желани мъжо! вникни в думите, които ще ти кажа, и стани право на нозете си, защото при тебе съм проводен днес”. Като ми каза тия думи, аз се изправих разтреперан.
12. Но той ми каза: “не бой се, Данииле; от първия ден, когато разположи сърцето си, да достигнеш разбиране и да се смириш пред твоя Бог, твоите думи бяха чути, и аз щях да дойда според думите ти,
13. но князът на персийското царство стоя срещу мене двайсет и един ден; ала ето, Михаил, един от първите князе, дойде да ми помогне, и аз останах там при персийските царе.
14. А сега дойдох да ти явя, какво ще бъде с твоя народ в последните времена, защото видението се отнася към далечни дни”.
15. Докле ми говореше такива думи, паднах ничком на земята и онемях.
16. Но ето, един, по вид приличен на синовете човешки, се допря до устните ми, и аз отворих устата си, заговорих и рекох ономува, който стоеше пред мене: “
господарю мой, от това видение моите вътрешности се превърнаха в мене, и у мене сила не остана.
17. И как може рабът на такъв мой господар да говори с тоя мой господар? защото у мене няма сила, и дишането спря в мене”.
18. Тогава пак се допря до мене тоя човешки образ, укрепи ме
19. и рече: “не бой се, желани мъжо! мир тебе; дерзай, дерзай!” И когато той говореше с мене, аз се укрепих и рекох: “говори, господарю мой, защото ти ме укрепи”.
20. И той ми каза: “знаеш ли, защо дойдох при тебе? Сега ще се върна, за да се боря с персийския княз; а кога изляза, ето, ще дойде гръцкият княз.

Глава 12

4. А ти, Данииле, скрий тия думи и запечатай тая книга до последно време; мнозина ще я прочитат, и знанието ще се умножи”.
5. Тогава аз, Даниил, погледнах, и ето, стоят двама други – един на отсамния бряг на реката, друг на отвъдния бряг на реката.
6. Единият рече на мъжа с ленената дреха, който стоеше над речните води: “кога ще бъде краят на тия чудни случки?”
7. И чух, как мъжът с ленената дреха, който се намираше над речните води, като дигна дясна и лява ръка към небето, закле се във вечно Живеещия, че всичко това ще се извърши към свършека на времето и времената и полувремето и след съвършеното сваляне силата на светия народ.
8. Аз чух това, ала не разбрах, и затова попитах: “
господарю мой, какво ще бъде подир това?”
9. И той отговори: “иди си, Данииле: защото тия думи са скрити и запечатани до последното време.
10. Мнозина ще се очистят, избелят и ще бъдат оплавени в изкушение; а нечестивите ще постъпят нечестиво, и няма да разбере това никой от нечестивите, а мъдрите ще разберат.

man in linen

В пророк Иезекиил също има текстове с този персонаж. В червено са текстове в които той е упоменат като “Господар”, което е странно защото ако приемем, че е ангел то той би трябвало да оспори, че е господар на Даниил. Така или иначе интерпретациите относно неговата личност варират от това, че е Христос през Михаил и Гавраил, а най вероятно е всъщност никой да не знае неговата идентичност, а само да си гадаят. Интересен факт в Библията има упоменати само два ангела по име Михаил и Гавраил. Categories: Бог и Човекът

Tags:

1 reply

  1. Много ти е интересна статията. Мисля,че може много да се интерпретира текста, защото разбирането му идва от различни нива на познание и развитие на съзнание. Чакам книгата, Дидо.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: