Библейски текстове – част 4

защото, който превъзнесе себе си, ще бъде унизен; а който се смири, ще бъде въздигнат.

photo-1536704231234-beca9772ca68

Статията е вдъхновена от работата на Нехемия Гордън. Неортодоксален Евреин т.е. не е фарисей, а вярва и изповядва Старият Завет. Излишно е да казвам, че в нея се показват, така да се каже “неясноти” относно текстове съдържащи се в Библията. В червено са отбелязани текстове които вероятно си противоречат един на друг. В зелено са подчертани текстове, които сами по себе си могат да имат значение напълно различно от масово разпространеното, или могат да ви накарат да се замислите.

Матей глава 23

1. Тогава Иисус заговори на народа и на учениците Си
2. и рече: на Моисеевото седалище седнаха книжниците и фарисеите,
3. затова всичко, що ви кажат да пазите, пазете и вършете; а според делата им не постъпвайте, защото те говорят, а не вършат:
4. връзват бремена тежки и мъчни за носене и ги турят върху плещите на човеците, а сами не искат и с пръст да ги помръднат;
5. и всичките си работи вършат, за да ги видят човеците; разширяват своите хранилища * и правят големи полите на дрехите си;
6. обичат първо място по гощавките и предни седалища в синагогите,
7. и поздрави по тържищата, и – да им казват човеците: учителю, учителю!
8. А вие недейте се нарича учители; защото един е вашият Учител – Христос , а всички вие сте братя;
9. и никого на земята недейте нарича свой отец, защото един е вашият Отец, Който е на небесата;
10. и наставници недейте се нарича; защото един е вашият Наставник – Христос.
11. Но по-големият между вас да ви бъде слуга;
12. защото, който превъзнесе себе си, ще бъде унизен; а който се смири, ще бъде въздигнат.
13. Горко вам, книжници и фарисеи , лицемери, задето затваряте царството небесно пред човеците; защото нито вие влизате, нито влизащите пускате да влязат.

Няма да влизам в подробности относно самото евангелие на Матей, но така или иначе се приема че “оригиналът” е написан на старогръцки, което само по – себе си е някакъв вид противоречие. Казвам противоречие, защото все пак самият ученик на Христос, Апостол Матей не е грък, а евреин. Дори само това е достатъчно да повдигне въпроси! Вземете предвид и следното, самият текст, който се представя за такъв написан от Апостол Матей, според научните среди се датира между 80-90 г. сл. Хр, като “интерпретацията” на самите резултати от анализа могат да варират от 70 до 110 г. сл.Хр. Което означава следното, в този си вариант, можем да приемем, че е написан около 47 години след Възкресението на Христос. Това ако приемем, че този текст е написан 80 г. сл. Хр.

Противоречието в преводът е очевиден. От една страна в него Христос, казва, че трябва да слушаме какво казват фарисеите, а от друга да не постъпваме като тях! Работата е там, че съществува евангелие на Матей на Иврит, аз лично не съм запознат от кога е самият текст, но използвам превода на Нехемия Гордън, за да можете сами да си направите сравнението.

Евангелието на Матей 23-2:3 от Иврит:

Фарисеите и книжниците седнаха на Мойсеевото седалище. Затова всичко което ви кажат да правите, правете и вършете, но техните прецеденти/изключения и реформи не спазвайте.

Заслужава си да се отбележи, че според Гордън, грешката в преводът идва от не добро познаване не самият език, защото думите които са използвани са близки по произношение. Това е доста добро обяснение, поради това, че подобен вид грешки са най – чести при преводи, особено когато конкретна дума може да има повече от едно значение. Моля вземете предвид и следното, в този период са пишели на ръка, не е имало опция за копиране, колкото и внимателни да са, подобен вид “начинание” си е цяло приключение. Разбира се, че въпросите, кога е написано, от кого с каква цел, са релевантни. Все още не съм проверявал подробности!

Текстовете в зелено са особени сами по – себе си, но така или иначе се намират в Библията. Целта пред мен с подобен вид статии е преди всичко да ви накарам да я отворите и сами да погледнете конкретни текстове, а след това да отидете и а попитате. Когато се разглеждаме неща с подобна тематика ми се струва, че никога не бива да забравяме, че животът е логичен, а от друга страна не се интересува от нашето мнение т.е. не влагайте много емоции в текстовете, животът е навън, не в книга!

Задайте си няколко въпроса! Имате ли учител, наставник или отец? Ако някой ви се представя за такъв, според Христос и този текст то той най – вероятно е в грешка, защото ваш наставник и учител, може да е само Христос, а Отец имате само в Небесата. Последно тук се говори и следното: който Превъзнесе себе си, ще бъде Унизен; а който се Смири, ще бъде Въздигнат.

Мисълта ражда Идеи!

Идеята е Вечна!

Нека мисълта бъде с Теб!

cropped-nines.pngCategories: Бог и Човекът

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: