Заветът на Давид

Из книгата на Гад Пророка

jerusalemkingdavid

Цар Давид

 

1. Бог каза на Гад: „Отиди и кажи на Давид Моя слуга:

2. „Това казва Бог : „Нека Силният не се слави със силата си.

3. Но нека се слави в това, че помощта Ми е с него.

4. Тогава можеш да не се страхуваш, защото Бог е с теб.““

5. Гад отиде и каза на Давид какво Бе казал Бог.

6. Давид каза на Гад: „Аз познавам помощта на Бог още в младостта си.

7. Че кой порази лъвът и мечката? Кой унищожи Филистимците? Кой ми помогна с враговете ми? Не бе ли всичко това с Божията помощ?“

8. Когато Бог чу това, Той беше много доволен от сърцето на Давид.

9. Бог каза: „Понеже Давид призна Моята помощ наместо славата си, Моята помощ ще обитава домът на Давид Во веки.“

10. Гад предаде на Давид какво Бог бе казал.

11. Давид се поклони/помоли пред Бог и каза: „ Благословен бъди Боже защото намерих благосклонност в Твоите очи.“

Коментар:

Тази глава „отваря“ вратата за много интересен въпрос, свързан с значението на Заветът в религията. Едва ли ще бъда изчерпателен, защото темата е доста голяма, но ще се опитам да дам Идея и общи линии в каква посока можем да гледаме, ако искаме да разберем написаното.

Обикновено се приема, поне според християнските религиозни доктрини, че Новият Завет, така да се каже е „взел“ функциите на Старият такъв. Ако обаче попитате мюсюлманин той би ви споделил, че Исляма е последният „Завет“ така да се каже, а последният пророк е Мохамед мнп. Можем да предположим, че въпреки всичките примери които биха ни дали всяка една религиозна върхушка за правотата на техните съждения, то все пак не можем да заключим че те имат право.

Всички религиозни доктрини, се надпреварват да ни разясняват, как Бог е Всесилен и е създал всичко и всички, но само на тях е дал така да се каже „правото да говорят от негово име“, като съответно „Заветът“, който е сключил с тях е единственият!? Иронично е, невъзможността на всяка една религиозна доктрина да признае правото на Бог сам да взима решения т.е. Той има правото да праща пророци и завети на когото си поиска и колкото си иска, без да се съобразява с когото и да е. Логичното при този вид идея е, че така всеки един народ, племенна група, а защо не и отделен индивид, биха имали равен шанс пред Него.

kkakjs

Можем да кажем, че този текст повдига въпроса дали е възможно Бог да сключи Завет с отделен човек или поне дали това се отрича от Библията!? Според този текст това е възможно, а с лекота можем да кажем, че дори самият Коран се основава до голяма степен благодарение на Бог и един човек. Именно с Мохамед мнп, Бог под някаква форма „сключва“ някаква форма на Завет с бъдещите мюсюлмани, който се спазва и до днес.

В Библията също може да бъдат намерени текстове, които могат да ни „докажат“, че подобна практика, отношения с Бог не са нещо невъзможно, а дори напротив.

Изход глава 17

1. Аврам беше на деветдесет и девет години, и Господ се яви на Аврама и му рече: Аз съм Бог Всемогъщий, ходи пред Мене и бъди непорочен; 
2. и ще сключа Моя завет между Мене и тебе, и много, твърде много ще те размножа. 
3. Тогава Аврам падна ничком, а Бог продължаваше да говори с него и рече: 
4. Аз съм – и ето заветът Ми с тебе: ти ще бъдеш баща на много народи, 
5. и няма вече да се наричаш Аврам, а ще бъде името ти Авраам, защото ще те направя баща на много народи 
6. и много, твърде много ще те разплодя, и ще произведа от тебе народи, и царе ще произлязат от тебе. 
7. И Моя завет между Мене и тебе и между твоите потомци подир тебе в родовете им Аз ще направя завет вечен, за да бъда Бог на тебе и на твоите потомци след тебе. 
8. И ще дам на тебе и на твоите потомци след тебе на земята, по която странствуваш, цяла Ханаанска земя, за вечно владение; и ще им бъда Бог. 
9. И рече Бог на Авраама: а ти запази Моя завет, ти и твоите потомци след тебе в родовете им. 

Изход глава 16

7. И Ангел Господен я намери при извора в пустинята, при извора на пътя към Сур. 
8. И рече (й Ангелът Господен): Агар, слугиньо Сарина! откъде си дошла и къде отиваш? Тя отговори: бягам от лицето на господарката си Сара. 
9. Ангелът Господен й рече: върни се при господарката си и й се покори. 
10. И пак й рече Ангелът Господен: ще умножа и преумножа твоето потомство тъй, че от множество не ще може да се изброи. 
11. И още й рече Ангелът Господен: ето, ти си трудна, и ще родиш син, и ще го наречеш с име Измаил; защото Господ чу твоето страдание; 
12. той ще бъде между човеците като див осел; ръцете му ще бъдат против всички, и ръцете на всички – против него; ще живее пред лицето на всичките си братя. 

Без значение какъв текст четем, то би трябвало да направим разликата в значението на думата „Завет“. Разбира се че тези текстове „предупределят“ бъдещето ни под някаква форма, но също така показват еднозначно, че Завет с отделни личности е възможен.

ex

Поглеждайки тези няколко случки, то можем да разберем, че всъщност значението на самата дума е преди всичко Обещание. Заветът е Обещание от страна на Бог, че ако хората спазват конкретни правила то и Той ще спази това, което е обещал. Тези обещания може да са както към конкретен човек, така и към цяла нация, народ или племенна група. Разглеждайки нещата от този ъгъл всъщност ние „даваме“ право на Бог сам да избира с кого да сключи завет и с кого не. Така премахваме идеята за арогантност в самите нас, че само ние знаем и Той – Бог, обича само нас. Ако сте прочели и разбрали главата от тази книга, ще видите, че това е всъщност и единственият начин Той да ви обича!

Мисълта ражда Идеи!

Идеята е Вечна!

Нека мисълта бъде с Теб!

cropped-nines.pngCategories: Бог и Човекът

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: