За Свободата

Свободата Санчо, Свободата!

slavery-900x599

Модерното общество е безчувствено спрямо индивиди които не са от неговата лична “.група”. За съжаление ние припознаваме само онези които се вписват в нашите лични критерии, било то нравствени, морални а защо не и религиозни. Критерии които са “зададени” от лица с неясни подбуди и авторитет, защото не се залъгвайте нашата реалност е зададена, а авторитетите, измислени. В едно Болно общество именно хора с неясни подбуди и авторитет биха били на Власт по – лесно. Самият “усет” на общественото “съзнание” има напълно погрешна представа за случващото се и губи връзка с реалността, а погрешната оценка води до неправилен избор.

Болестта на модерното общество се намира в невъзможността да оцени реалността на миналото си, безкомпромисността на настоящето и самото бъдеще като резултат от последните две т.е то е безкомпромисно, невъзможно. Вълкът не може да се превърне в агне, напротив, агнето се превръща в част от вълкът. Това че не искаме да говорим за нещо конкретно, само защото ни е неприятно, не го прави по – малко истинско, напротив. Днешните камъчета са утрешните канари.

Числа от Международната трудова организация (international labour organization – www.ilo.org

  • През 2016 г.е изчислено, че 40.3 млн човека от модерното общество се намират в положение на Робство. Това включва принудителна работа 24.9 млн. И принудителен брак 15.4 млн.

  • Това означава че всеки 5.4 на всеки 1000 са жертви на някакъв вид робство. Това в модерният “демократичен свят”.

  • 1 от всеки 4 е дете (да вкарам статията за детското робство)

  • От 24.9 млн. Намиращи се в положение на принудителна работа. То 16 млн. са “използвани” в частният сектор; 4.8 млн. Са в използвани сексуално, както и едни 4 млн. Са вкарани в подобни условия от Държавни институции.

  • Жените и момичетата са несъразмерно повлияни те формират 99% от сексуалният трафик и робство, както и 58% от другите сектори.

maxresdefault (3)

Безкомпромисността на настоящето не се интересува от вашите чувства и желания, дори и от вашето бъдеще. Въпросът за миналото е преди всичко въпрос дали ние самите правилно сме “определили” нашата “морална” идентичност като индивиди, на база именно историята. Разглеждайте този въпрос не просто като отделни нации, народи или индивиди, а най – вече, като вид.

Какво е вашето бъдеще? Къде ще бъдете вие след 10т години? Какво Вие ще завещаете на вашите деца и внуци?

“С кафето сутрин” е статия, която също е по темата, ако ви интересува Тук

Мисълта ражда Идеи!

Идеята е Вечна!

Нека мисълта бъде с Теб!

 

cropped-nines.pngCategories: История и факти

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: