Month: December 2019

Химн за Луцифер в Католическата църква

Съществуват клипове в Мрежата, на които се вижда как по време на литургия в Католическата църва по време на което все едно се чува името на Луцифер!? Да точно така, ако самите клипове не са преработени, то те не оставят… Read More ›

Динамичният дует

Някои галактики са си по – близки от други. Голямата част “живеят” своят жизнен цикъл самички, то други “допускат” по – близо други галактики, като дори се сприятеляват с тях. Двете галактики на снимката са заснети от Хъбъл са с… Read More ›

Designers babies

“The creation of the so-called designer babies could begin in a few years.” Dr. Kevin Smith from Abertay University in Dundee in his analysis, he claims that the risk from gene editing is quite low and sort of speak it… Read More ›