Счупената религия

В светът на Болното Общество, религията е мираж!

the broken bridge

Религията сама по себе си е философско течение, която в своето естество има за цел да осмисли съществуването на конкретен човек, а дори и на конкретна религиозна група или групи. Познатите ни религии са преди всичко такива които са обвързани с някакви текстове, книги или книга. Едва ли ще е пресилено да кажем, че всички религиозни формации използват митологични истории, използвайки ги за подсилване на собствените им философски идеи, след което ги отъждествяват като божие чудо.

Можем да кажем, че ако конкретно “чудо” е свързано с “нашата” религиозна принадлежност то лесно можем да го приемем за вярно. Обаче вариантът Бог да “извърши чудо” спрямо друга религиозна група се явява немислимо и меко казано, Невъзможно. Поне на пръв поглед, това е логичното обяснение на религиозните догматики твърдящи, че Бог е “диктувал” религиозни текстове т.е. те са “избрани”, а Всички Други, НЕ са. В този смисъл, човешкото самолюбие и арогантност са добре документирани чрез безбройните преправяния на “Божиите текстове”, надявам се разбирате, ако веднъж Бог е “Диктувал” и е казал истината, то вторият път става съмнителен.

Нека ви дам пример с текст от Талмуда относно случка с един от най – известните равини от историята на Израел с име Елиезер. Текстът би трябвало да е лесно разбираем, единствено и само поради безпристрастното ви отношение към него, освен ако не сте ортодоксален евреин.

По време на “дебат” между равин Елиезер и други равини относно това кой колко е “свят” – преразказвам, не е дословно. Елиезер решава да им даде доказателство подкрепящо думите му. Той заявява – “Ако законът е такъв какъвто аз казвам, нека дървото рожков докаже думите ми”. Историята твърди, че дървото “станало” ( изкоренило се и започнало да крачи) изминало разстояние от 100 лакътя, а според други източници около 400 лакътя. Другите равини му отговорили – “Човек не може да докаже нищо чрез рожково дърво”.

След като това доказателство не било достатъчно Елиезер пожелал още няколко такива чудеса, които трябвало да докажат правотата му. Те били съответно, акведукта да докаже правотата му. След което водата от акведукта започнала да тече на обратно. След това стените в сградата където се намирали трябвало да докажат, които от своя страна започнали да се накланят. Така или иначе той не успял с подобен вид чудеса да убеди мъдреците.

Предполагам ще се съгласите, че на него му е останал само един аргумент т.е. доказателство, чудо, което можел да използва и разбира се Елиезер го е използвал – “Ако законът е такъв какъвто аз казвам, нека Небесата го потвърдят”. След което се чул гласът на Бог от небесата – “Какво искате от равинът Елиезер, законът е както той казва”. Равинът Йошуа станал и казал следното – “Тората не е на Небесата”. Тук този равин има предвид текст от Второзаконие 30.

12. тя не е на небето, за да може да се каже: “кой би възлязъл за нас на небето и би ни я донесъл и дал да я чуем, та да я изпълним?” 

След което продължил – “Ние не обръщаме внимание на гласове от небето, след като Ти Боже си на Синай.”

Краят на тази история е свързан с други двама равина, Натан попитал Илия – “Какво направил Бог в този момент” Илия отговорил: “Той се усмихнал и казал – “Децата Ми Ме победиха, децата Ми Ме победиха”.

Това е преразказана версия на тази история има още няколко нюанса към нея, които просто не желаех да добавя, защото те не са важни относно смисълът на тази статия.

Това е една Абсурдна история по толкова много показатели, но не трябва да се забравя, че тя е написана от същите тези които са написали и огромната част от Библията. От друга страна мога съвсем лесно да си представя по – голямата част от хората, които четат в момента! Да, това е абсурдна история! Звучи логично да не повярваме в нея и да я вземем за измислена. Все пак говорим за съвсем друга религия, различна от нашата. Ние “знаем” истината и не си измисляме , нашите светии не пишат от себе си, а Светият Дух ги “напътства” във всяка истина, а нашето знание не е просто знание, а “Вселенско”. Каква е истината!?

pexels-photo-64768-e1506996572516

Нека ви разкажа още една малка странна история. Преди по – малко от година, по време на размяна на коментари с човек завършил богословска школовка, относно Триединството. Той “стовари” аргумент с историята за “брат”, който като хванал керемида и след като я стиснал от нея “изтекли” вода, огън и земя. Това трябваше да ме убеди в правотата му. Всъщност аз бях сконфузен от недомислието над самата история, която предполагам, е част от митологизирани случаи имащи за цел да докажат, недоказуемото. Сконфузен, защото природните елементи са 4, а дори можем да предположим и 5. Всъщност моят отговор бе въпрос. Попитах го, ако приема че подобно “чудо” се е случило, то мога ли да приема, че подобно “чудо” се е случило в Исляма. Буквално го попитах “Ако приема че това се е случило, мога ли да приема, че архангел Гавраил е казал на Мохамед (м.н) да чете и пише”? Нещо на което нямаше отговор.

Все ми се струва, че Бог като такъв има правото сам да решава кое как да бъде. Вярвам, че Той не се допитва първо до водачите на която и да е религиозно движение, а напротив, Сам взима решенията на база това, което на Него се нрави, не на база, човешки нрави и морални ценности. В този смисъл, Той няма ограничения в това какво може и какво не може. Докато според религиозните дейци е така, стига да ни се нравят плановете му!

Последно, моят интерес към религиозните текстове, варира от време, изборът на сегашният ни Патриарх. В момента когато го избираха, брат му даваше интервю, за един от големите канали. На въпроса: “Какво ще стане ако Христос слезе пред синода и каже “О чадо мое”? – преразказвам, но се има предвид, ако Христос чрез Теофания поиска конкретно лице за Патриарх. Отговорът бе: “Ама, как така, това няма как да стане, има си Канон”. От този момент нататък аз започнах да се интересувам, какво говорят всъщност тези хора. Въпросът бе, на кого всъщност служат тези хора, на Бог, на Христос или може би преди всичко на техният си канон и Църквата?

1920

Мисълта ражда Идеи!

Идеята е Вечна!

Нека мисълта бъде с Теб!

 

cropped-nines.pngCategories: Бог и Човекът

Tags: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: